POSLOVNA
IP TELEFONIJA

V večini podjetij predstavlja telefonija velik strošek. Posebej je to opazno v okoljih z večjim številom dislociranih poslovnih enot in intezivnimi komunikacijskimi tokovi. Z vpeljavo poslovne IP telefonije, se stroški občutno znižajo in obenem bistveno poveča učinkovitost poslovanja.

VSTOPITE V SVET SODOBNEGA TELEFONSKEGA KOMUNICIRANJA IN PRIHRANITE

  • IP-telefonija (pogosto tudi VoIP, internetna telefonija) je sistem za glasovno komunikacijo preko računalniškega omrežja
  • Med največje prednosti IP telefonije v primerjavi s klasično telefonijo lahko štejemo fleksibilnost postavitve in skalabilnost, ki omogoča rast sistema skupaj s podjetjem. Pri tem ne gre zanemariti, da so vsi interni klici med priklopljenimi telefoni brez stroškov, ne glede na lokacijo postavitve
  • Zaradi centralizirane strukture IP telefonskega omrežja, so potrebni priklopi zunanjih linij le na eni lokaciji. To omogoča optimalno vodenje klicev na ciljna telefonska omrežja kar zniža stroške posameznih klicev tudi do 10 krat
  • Priklop dodatnih telefonov je preprost in hiter ter ne zahteva dodatnih mesečnih ali licenčnih stroškov, nastavitev se lahko pri omogočenem dostopu izvede tudi na daljavo
  • Velika prednost takšnega sistema je razmeroma preprosto prilagajanje, ki ni omejeno le na zgolj vnaprej zagotovljeno možno funkcionalnost. Po želji se sistem lahko prilagodi in integrira v poslovne procese podjetja ali poveže z obstoječo infrastrukturo

PREDNOSTI IP TELEFONIJE PRED KLASIČNO TELEFONIJO:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Primeri dobrih praks (reference):

Bitnet.si

Analiziramo obstoječe stanje ter načrtujemo želeno. Optimiziramo poslovne procese na podlagi ključnih kazalnikov poslovanja za izboljšano delovanje organizacije in zmanjšanje stroškov poslovanja

Če imate posebne želje, nas pokličite na
051 206 449
ali pišite na
info@bitnet.si

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

INFORMACIJSKI SISTEMI

INFORMACIJSKA VARNOST

VZDRŽEVANJE IN SERVIS

POSLOVNA IP TELEFONIJA

IP VIDEONADZOR

SPLETNI RAZVOJ

DOMENE IN GOSTOVANJE

AVTOMATIZACIJA STORITEV

PAMETNA ELEKTRIKA

Bitnet Žiga Babnik s.p,
Rožna Dolina 22IVV,
1000 Ljubljana, Slovenija

info@bitnet.si
www.bitnet.si