IP telefonija za prenos komunikacijskih podatkov (govor, faks) uporablja računalniška omrežja. Med seboj poveže telefonske aparate, osebne račualnike in internet, kar omogoča storitve in številne funkcije telefonije, ki so bile prej dostopne samo velikim sistemom.

Zakaj IP Telefonija?

  • Znižajte telekomunikacijske stroške od 30 do 50%

  • Imejte popoln pregled nad javljenimi in neodgovorjenimi klici

  • Znižajte strošek mobilne telefonije pri gostovanju v mobilnem omrežju tujega operaterja

  • Imejte popolno kontrolo nad stanjem prometa z možnostjo spremljanja po različnih parametrih (času, telefonski številki, skupini,…) ter in izpisa stroškov.

Možnosti

  • Takšen sistem se razmeroma preprosto prilagaja in ni omejen le na vnaprej zagotovljeno možno funkcionalnost. Sistem se lahko prilagodi in integrira v poslovne procese podjetja ali poveže z obstoječo infrastrukturo (CRM sistemi, klicni centri, ERP ipd.) in izkoristi vsa vaša tehnična orodja za dosego napomembnejšega cilja – zadovoljstva vaših strank.

Rešitve za poslovanje s tujino

Ena lokacija omrežja

Dodatne funkcionalnosti

Enostavnost in fleksibilnost

ZAUPAJO NAM

Four_Points_Logo_neu.svg
800px-Logo_Kia_Motors