t

DOMENE IN
GOSTOVANJE

Vse naše rešitve so zasnovane tako, da informacijski sistem zgradimo po meri uporabnika. Zahtevnejšim uporabnikom nudimo možnost zgraditve celovitega informacijskega sistema , kateri omogoča vse potrebne informacije za uspešno poslovanje znotraj in zunaj vašega podjetja.

Customer relationship management (CRM) izraz pomeni upravljanje odnosov s strankami. Osnova koncepta je ugotovitev, da je za podjetje ključnega pomena, da vzpostavi kakovostne odnose s svojimi strankami, ki so osnova za obojestransko koristno in dolgoročno poslovno sodelovanje. Različne raziskave so pokazale dve ugotovitvi, ki govorita temu v prid.

V kolikor imajo naše stranke povsem specifične potrebe in želje, jim z veseljem ugodimo. Programske rešitve so odprte, ves čas se razvijajo in rasejo. Naše vodilo je, da se z optimiranjem uporabe programskih modulov ter povezav med njimi vzpostavi učinkovita podpora poslovnemu procesu, ki z najmanj porabljenega časa daje največ koristnih informacij.

Tako lahko ponudimo celovit poslovni informacijski ali CRM sistem za podporo poslovanja podjetij z različnih področij - veleprodaje, maloprodaje, proizvodne ali storitvene dejavnosti.

Pri CRM sistemu poskrbimo za:

  • Enotna in stalno osvežena baza podatkov
  • Do podatkov se lahko dostopa mobilno od koderkoli,
  • Možno je določati nivoje dostopa in privilegije posameznega uporabnika
  • Večuporabniška zasnova
  • Standardizirani podatki, ki omogočajo izvoz za druge namene (za MS Outlook, Access, Excel, ipd.)
  • Modularnost: dodatne module in funkcionalnosti so lahko dodatno integrirani
  • Preprosto upravljanje s podatki – ni potrebno nobenega posebnega znanja
  • Velika preglednost in nadzor nad poslovanjem.
  • Z zmogljivimi in visoko razpoložljivimi povezavami lahko poskrbite, da bodo vaše storitve in s tem poslovanje vedno dostopno vašim kupcem

Primeri dobrih praks (reference):

Podjetje d.o.o.

Analiziramo obstoječe stanje ter načrtujemo želeno. Optimiziramo poslovne procese na podlagi ključnih kazalnikov poslovanja za izboljšano delovanje organizacije in zmanjšanje stroškov poslovanja

Če imate posebne želje, nas pokličite na
051 206 449
ali pišite na
[email protected]

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

INFORMACIJSKI SISTEMI

INFORMACIJSKA VARNOST

VZDRŽEVANJE IN SERVIS

POSLOVNA IP TELEFONIJA

IP VIDEONADZOR

SPLETNI RAZVOJ

DOMENE IN GOSTOVANJE

AVTOMATIZACIJA STORITEV

PAMETNA ELEKTRIKA